Vazdušne zavese - ušteda toplotne energije

Vazdušne zavese su predviđene za uštedu toplotne energije, u cilju smanjenja energetskih gubitaka, kao i negativnog uticaja prodora hladnog vazduha kroz različite otvore na velikim proizvodnim i drugim objektima


                      < Prethodna            Sledeća >U praksi se često susrećemo sa činjenicom da instalacija za grejanje ne daje željene rezultate, iako je dobro projektovana i izvedena. Zašto je to tako? Teško je i zamisliti neki proizvodni pogon, industrijsku halu, robnu kuću ili veću radionicu, u kojoj se ne javlja problem prodora hladnog spoljašnjeg vazduha kroz otvore, tj. vrata. To su obično otvori namenjeni komunikaciji transportnih sredstava, tehnološkim tokovima, radnicima ili posetiocima. Usled prodora hladnog spoljašnjeg vazduha, dolazi kod svih vrata do poremećaja temperature u delu grejnog prostora. Temperatura vazduha je osetno niža od radne temperature, jer hladan spoljašnji vazduh „ispere“ prostoriju. Veličina poremećajne zone zavisi od gabarita vrata, spoljne i unutrašnje temperature vazduha, intenziteta vetra i aerocionog uzgona. U cilju sprečavanja navedenih problema, na vrata (otvore) se montiraju namenski uređaji, tzv. vazdušne zavese, kojima se postiže odlična zaštita. Koji tip vazdušne zavese će se primeniti, zavisi od niza faktora, kao što su: vrsta delatnosti u zatvorenom prostoru, namena prilaznog otvora, dinamika korišćenja prolaznog otvora, intezitet vetrova i spoljni projektni parametri za zimski period. Princip rada vazdušnih zavesa sastoji se u tome, da se obezbedi strujanje vazduha velikih izlaznih brzina preko površine vrata (otvora), tzv. „vazdušna zavesa“, i na taj način onemogući prodiranje hladnog vazduha u prostoriju (halu) i isticanje toplog vazduha iz prostorije (hale) u okolinu, a samim tim da se omogući kvalitetno grejanje i eliminišu gubici energije.
Tip ventilatora


Način duvanja
Veličina vrata

Grejni medijum


Primena
visina
m
širina
m

 

 

 

 

Aksijalni

 

Sa jedne strane

 

 

2-6

 

2-4

 

 

 

 

Hladna

 

Proizvodne hale

Indust. hale

Auto servisi

Klanice

Mlekare

Spreč.prodo.insek.

 

Sa obe strane

 

 

2,5-6

 

2,5-6

 

Odozgo

 

 

2-4

 

4

 

 

Centrifugalni

 

Sa obe strane

 

 

2,5-4

 

3-6

 

Topla voda

Vrela voda

Zasić.vod.para

Hladna

 

 

Proizvodne hale

Industrij.hale

Skladišta

Radionice

 

Odozgo

 

 

2-2,2

 

2,5-4

 

Tangencijalni

 

Odozgo

 

2-2,2

1,5-2,5

Topla voda

Vrela voda

Zasić.vod.para

Električna

Robne kuće

Prodavnice

Bolnice

Banke